FREDDY rapiță de toamnă

RAPITA DE TOAMNA | BRASSICA NAPUS SSP. OLEIFERA

  • Soi de rapiţă de toamnă,
  • Potenţial de producţie ridicat,
  • Toleranţă excelentă la frângere,
  • Plantă cu dezvoltare sănătoasă pe toată perioada de vegetaţie

Freddy este un soi de rapiţă de toamnă, care ȋnfloreşte şi are o maturitate semitimpurie.
Freddy are un potenţial excelent de producţie, cu un conţinut ridicat de ulei.
Freddy se caracterizează printr-un număr mare de ramificaţii si densitate mare de silicve.
Freddy are o capacitate foarte bună de adaptabilitate la diferite condiţii de climă şi sol